رنگ زمینه:
رنگ اصلی:
قالب صفحه:
  • عریض
  • محصور
SEARCH
07/01/2016 - جمعه 11 تير 1395   

مساجد

                              

 نشانی و مشخصات مساجد واقع در محله

مسجد کمیل : 

خيابان شهيد استاد مطهري،خيابان میرزاي شيرازي(شمالي)،كوچه شهيد محمد‌حسن مقدم

تلفن : 88711500