11/23/2014 - يكشنبه 2 آذر 1393
نوع جستجو را انتخاب کنید.
 
  • سایت
  • وب
Search

مساجد

                              

 نشانی و مشخصات مساجد واقع در محله

مسجد کمیل : 

خيابان شهيد استاد مطهري،خيابان میرزاي شيرازي(شمالي)،كوچه شهيد محمد‌حسن مقدم

تلفن : 88711500